ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
การปูกระเบื้อง 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 20 พฤษภาคม 2565 22 พฤษภาคม 2565 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 8 ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 20 20