ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
การเชื่อมไฟฟ้า (โครงหลังคาเหล็ก) 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 25 กุมภาพันธ์ 2565 27 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์ช่างเทิดไท้องค์ราชัน หมู่ 3 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 20 20