ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
การแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 28 มกราคม 2565 30 มกราคม 2565 ศาลาอเนกประสงค์ ม. 7 ต.ชำฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 20 20