ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
การประกอบธุรกิจกาแฟสด 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 13 ธันวาคม 2564 17 ธันวาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 20 20
2 14 มีนาคม 2565 18 มีนาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงาน 3 ชลบุรี 20 20