ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 21 มีนาคม 2565 25 มีนาคม 2565 สวนสาธารณะเทศบาล ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20 20
2 21 มีนาคม 2565 25 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง ต.บางนาง อ.พานทอง จ.ชลบุรี และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 20 20