ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
การปูกระเบื้อง 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 23 พฤษภาคม 2565 27 พฤษภาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 25 25