ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
การแต่งผมสุภาพบุรุษ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 22 สิงหาคม 2565 26 สิงหาคม 2565 ร้านตัดผม หนึ่ง อุบล 4 4