ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี
การประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 25 มิถุนายน 2565 29 มิถุนายน 2565 สมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี 20 20