ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี
บาริสต้ามืออาชีพ 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 19 มกราคม 2565 21 มกราคม 2565 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 20 20