ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง
การประกอบอาหาร(ประเภทอาหารว่างจากผลผลิตทางการเกษตร 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 8 กันยายน 2565 10 กันยายน 2565 โครงการพระราชดำริสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 20 20