ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง
การทำศิลปะประดิษฐ์ 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 15 พฤศจิกายน 2564 17 พฤศจิกายน 2564 ม.2 ต.ตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 20 20