ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง
การจักสานผักตบชวา 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 25 กรกฎาคม 2565 27 กรกฎาคม 2565 บ้านบางตาแผ่น ต.คลองวัว อ.เมือง จ.อ่างทอง 20 20