ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา
เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 16 กุมภาพันธ์ 2565 21 เมษายน 2565 บริษัท ไทยถาวรรุ่งโรจน์ จำกัด 21 21
2 21 กุมภาพันธ์ 2565 30 พฤษภาคม 2565 บริษัท อีโค่ เลเทคซ์ จำกัด 20 20