ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

การพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
การทำเบเกอรี่ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 21 มีนาคม 2565 25 มีนาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 20 20
2 4 กรกฎาคม 2565 8 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสร้างฐานงานอาชีพเอื้ออาทรบางคูวัด ตำบลบางคูวัด 20 20