ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี
การประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่องานการเกษตร 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 26 มีนาคม 2565 3 เมษายน 2565 สวนลุงต่อ ตำบลไทรม้า 20 20