ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2566

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1/กพฝ 003 8 มกราคม 2565 16 มกราคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 28 11
4 /กพฝ 0391 6 พฤษภาคม 2565 3 มิถุนายน 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 20 20
5/ กพฝ 0390 7 พฤษภาคม 2565 4 มิถุนายน 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 20 20