ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2566

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
2กพฝ/207 27 มีนาคม 2565 24 เมษายน 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 24 12