ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2566

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
3/กพฝ 0337 25 เมษายน 2565 29 เมษายน 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 9 9