ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
การพ่นสีรถยนต์ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 /กพฝ 0346 25 เมษายน 2565 29 เมษายน 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 20 19