ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
บาร์เทนเดอร์ 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
2/กพฝ 0354 23 เมษายน 2565 25 เมษายน 2565 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 20 20