ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 15 มีนาคม 2565 23 มิถุนายน 2565 บริษัท มหาจักร แอร์ เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่น จำกัด 33 33
2 25 มีนาคม 2565 24 มิถุนายน 2565 บริษัท กรี อิเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด 20 20
3 11 มิถุนายน 2565 19 สิงหาคม 2565 นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี เจมโมโปลิส 31 30