ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การนวดสลายไขมันและเซลลูไลท์ 30 ชั่วโมง1414
2การนวดหินร้อน 30 ชั่วโมง5555
3การนวดสปอร์ต 30 ชั่วโมง3131
4เทคนิคการนวดออฟฟิศซินโดรม 30 ชั่วโมง3029
5การนวดอโรมา 30 ชั่วโมง99
6เทคนิคการนวดไทย ตามแนวเส้นสิบ 30 ชั่วโมง2020
7การบริการเพื่อความงาม 150 ชั่วโมง2020
8การนวดลูกประคบด้วยน้ำมันร้อน 30 ชั่วโมง88
9การนวดหน้าเพื่อความงาม 30 ชั่วโมง77
10นวดตอกเส้น 30 ชั่วโมง1211
11การนวดสวีดิช 150 ชั่วโมง3634
12กัวซา 30 ชั่วโมง2424
13นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง99
14การนวดระบายน้ำเหลือง 30 ชั่วโมง2020
15อาชีพพนักงานนวดไทย ระดับ 2 30 ชั่วโมง76
16นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 2 60 ชั่วโมง115
17การนวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย 30 ชั่วโมง1616
18นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง3938
รวม 368356