ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 ชั่วโมง2525
2การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพ 30 ชั่วโมง2121
3การนวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย 30 ชั่วโมง4444
รวม 9090