ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคและการประยุกต์ใช้ไมโครซอฟต์เอ็กเซล 30 ชั่วโมง2221
รวม 2221