ประจำวันที่ 25 กันยายน 2566

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพ 30 ชั่วโมง2020
2บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง2523
3การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 ชั่วโมง2020
รวม 6563