ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการใช้โปรแกรมAdobeIllustratorสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์และป้ายโฆษณา 30 ชั่วโมง269
2การบริหารจัดการงานออนไลน์ด้วยGoogleApplication 30 ชั่วโมง2822
3การใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับงานเชื่อม ระดับ 1 30 ชั่วโมง2220
4การใช้งาน Google application เพื่อเชิงธุรกิจ 30 ชั่วโมง4335
5Advance Excel 2010 30 ชั่วโมง2017
รวม 139103