ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการสอนงาน 30 ชั่วโมง2323
2การทำเบเกอรี่ 30 ชั่วโมง2121
3บาร์เทนเดอร์มืออาชีพ 30 ชั่วโมง2522
4การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ 42 ชั่วโมง2018
5พนักงานผสมเครื่องดื่ม 30 ชั่วโมง4141
6เทคนิคการนวดออฟฟิศซินโดรม 30 ชั่วโมง2019
7ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการด้านการท่องเที่ยว 30 ชั่วโมง2221
8การประกอบอาหารนานาชาติ 30 ชั่วโมง2121
9บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง104101
10ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพนักงานโรงแรม 30 ชั่วโมง2219
11การทำเบเกอรี่ฟิวชั่น 30 ชั่วโมง4541
รวม 364347