ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ยกระดับคุณภาพงานบริการที่เป็นเลิศ 30 ชั่วโมง2727
2ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง2521
3ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง2117
4การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 ชั่วโมง2121
5เทคนิคการนวดออฟฟิศซินโดรม 30 ชั่วโมง2018
6ภาษาจีนกลางเพื่อการบริการในโรงแรม 30 ชั่วโมง2013
7การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาด 30 ชั่วโมง2019
8กัวซา 30 ชั่วโมง4035
รวม 194171