ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1บาร์เทนเดอร์มืออาชีพ 30 ชั่วโมง2020
2การนวดหินร้อน 30 ชั่วโมง2222
3ตำแหน่งบาร์เทนเดอร์ 30 ชั่วโมง2019
4การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 ชั่วโมง4040
5ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการด้านการท่องเที่ยว 30 ชั่วโมง2121
6เทคนิคการให้บริการไวน์ 30 ชั่วโมง1815
7การนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ 30 ชั่วโมง2727
8การทำเบเกอร์รี่ 30 ชั่วโมง2020
9การประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง2020
10เทคนิคการนวดออฟฟิศซินโดรม 30 ชั่วโมง2019
11ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 ชั่วโมง2525
12การประกอบอาหารนานาชาติ 30 ชั่วโมง2020
13การทำเบเกอรี่ฟิวชั่น 30 ชั่วโมง3030
14เทคนิคการนวดไทย 30 ชั่วโมง4646
รวม 349344