ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ตำแหน่งบาร์เทนเดอร์ 30 ชั่วโมง2020
2การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 ชั่วโมง4040
3การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับงานบริการ 30 ชั่วโมง2020
รวม 8080