ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การนวดอโรมา 30 ชั่วโมง2322
2ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 ชั่วโมง2521
3การพัฒนาทักษะงานแม่บ้าน 30 ชั่วโมง2020
รวม 6863