ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง3939
2การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย 30 ชั่วโมง2020
3นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง2019
4ช่างแต่งผมบุรุษ 60 ชั่วโมง2222
5เทคนิคการนวดไทย 30 ชั่วโมง2626
รวม 127126