ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานแม่บ้านโรงแรม 30 ชั่วโมง2020
2การประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง2020
3เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ 30 ชั่วโมง2929
4การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 30 ชั่วโมง2020
รวม 8989