ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ 30 ชั่วโมง2929
2การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 30 ชั่วโมง2020
3พนักงานแม่บ้านโรงแรม 30 ชั่วโมง2020
4การประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง2020
รวม 8989