ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ตำแหน่งบาร์เทนเดอร์ 30 ชั่วโมง2017
2พนักงานผสมเครื่องดื่ม 30 ชั่วโมง1717
3การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาด 30 ชั่วโมง2424
4การพลิกโฉมองค์กรสมัยใหม่ 30 ชั่วโมง3530
รวม 9688