ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างแต่งผมทรงทันสมัย 30 ชั่วโมง2525
2บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง3029
3นักเล่าเรื่องชุมชน นักสื่อความหมายท้องถิ่น 30 ชั่วโมง2412
4การทำเบเกอรี่ฟิวชั่น 30 ชั่วโมง2220
รวม 10186