ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 18 ชั่วโมง2016
รวม 2016