ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การบริการที่เป็นเลิศ 30 ชั่วโมง3018
2การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 ชั่วโมง2020
3ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพนักงานโรงแรม 30 ชั่วโมง3030
4ตำแหน่งบาร์เทนเดอร์ 30 ชั่วโมง2519
รวม 10587