ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ตำแหน่งบาร์เทนเดอร์ 30 ชั่วโมง2519
2การบริการที่เป็นเลิศ 30 ชั่วโมง3018
3การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 ชั่วโมง2020
4ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพนักงานโรงแรม 30 ชั่วโมง3030
รวม 10587