ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การตัดผมชายเบื้องต้น 30 ชั่วโมง2018
2ตำแหน่งบาร์เทนเดอร์ 30 ชั่วโมง2221
3บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง2019
รวม 6258