ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1อาหารว่างเพื่อสุขภาพ 30 ชั่วโมง2018
2บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง2020
รวม 4038