ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างจัดสวน 30 ชั่วโมง2020
2การตัดแต่งผมชายสไตล์วินเทจ 30 ชั่วโมง2017
3ช่างแต่งผมสตรี 30 ชั่วโมง2018
รวม 6055