ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำเบเกอรี่ 30 ชั่วโมง2017
2การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 ชั่วโมง2620
3บาร์เทนเดอร์มืออาชีพ 30 ชั่วโมง2716
รวม 7353