ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2564

กรมดำเนินการเอง
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ3,4401,204731
2สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา2,190961802
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี2,7701,2071,010
4สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท1,010383274
5สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี870359296
6สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี950311229
7สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี3,0701,417862
8สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี1,230390271
9สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว1,690327259
10สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี2,260627464
11สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี1,010309152
12สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์1,150440355
13สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี1,9901,096964
14สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา2,4801,3531,076
15สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์1,120459329
16สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ1,510904585
17สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์1,250544429
18สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น2,4801,079677
19สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม1,050562456
20สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู990561479
21สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร2,0901,1801,006
22สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์1,310568419
23สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี2,9301,6941,143
24สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร1,090528354
25สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ1,110674521
26สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด1,190600537
27สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ1,110619523
28สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์2,2101,026891
29สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก1,750873772
30สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร1,090551472
31สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร1,110644516
32สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก2,4201,113943
33สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย1,130558382
34สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์1,270709440
35สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์1,090477307
36สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย1,150568420
37สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง2,010849617
38สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่1,130547490
39สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน1,780804592
40สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี2,1701,231814
41สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร1,030329268
42สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง1,000491289
43สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา3,1401,196900
44สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล1,010564406
45สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร1,530571458
46สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี2,2701,187702
47สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี1,290515313
48สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก1,010306200
49สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา2,4901,130910
50สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี1,420507322
51สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง1,070358300
52สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี1,210286203
53สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม2,390971759
54สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม1,060350330
55สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร1,490431261
56สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง2,690793634
57สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี1,100545373
58สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด1,840815620
59สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี2,070992648
60สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม1,8501,216925
61สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ990410390
62สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย1,9201,2471,095
63สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร1,150543463
64สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่2,180989632
65สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน990433352
66สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย2,090912619
67สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน1,140629450
68สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา1,8101,090814
69สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต2,3301,069919
70สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา1,090500375
71สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่1,610578476
72สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช1,430470326
73สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง1,130457297
74สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง1,190584445
75สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี1,530662407
76สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา1,230605331
77สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส1,730727465
78สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ1,600600482
79สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์1,740500380
80สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ480239219
81สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ000
82สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก8000
83สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน0190
84สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์1,560403283
85กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ300500