ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

กรมดำเนินการเอง
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ3,2913,1072,301
2สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา2,1702,3202,093
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี2,7433,0082,723
4สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท976995815
5สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี802870743
6สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี936933738
7สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี3,0583,2442,702
8สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี1,2101,3501,132
9สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว1,6391,8901,718
10สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี2,1702,3181,766
11สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี1,0071,079872
12สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์1,1441,2421,117
13สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี1,9632,2612,104
14สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา2,4802,9832,527
15สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์1,1901,6121,326
16สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ1,4301,5641,153
17สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์1,2411,6811,525
18สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น2,4502,8542,212
19สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม9731,090913
20สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู1,0151,1601,021
21สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร2,1022,2041,927
22สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์1,3101,4511,265
23สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี2,9703,5642,809
24สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร1,0811,2161,158
25สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ1,1941,3701,263
26สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด1,1211,1511,105
27สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ1,0971,1991,091
28สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์2,2102,4612,193
29สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก1,7381,8111,642
30สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร1,0771,3821,174
31สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร1,0961,2001,025
32สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก2,4202,5292,294
33สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย1,1871,3751,255
34สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์1,2591,3751,104
35สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์1,0341,058857
36สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย1,1701,4001,297
37สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง2,0202,1581,883
38สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่1,0721,2021,063
39สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน1,7711,9521,716
40สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี2,1902,3681,902
41สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร1,0371,2721,060
42สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง1,0351,094918
43สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา3,0953,2703,062
44สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล9851,079963
45สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร1,3601,5171,113
46สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี2,1962,2981,753
47สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี1,2151,4921,031
48สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก992964827
49สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา2,4132,5312,064
50สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี1,3661,6831,448
51สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง1,0561,099891
52สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี1,1941,2221,036
53สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม2,3202,5662,099
54สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม1,0411,1891,149
55สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร1,4731,5321,261
56สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง2,6602,8572,482
57สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี1,0931,2711,038
58สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด1,8401,9831,859
59สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี2,0702,1721,925
60สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม1,8222,3702,014
61สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ9901,2221,087
62สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย1,9052,0471,881
63สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร1,1201,3881,151
64สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่2,1602,4702,102
65สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน9711,2421,164
66สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย2,0412,1621,914
67สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน1,0891,4611,209
68สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา1,7012,0251,746
69สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต2,3222,6102,082
70สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา1,1101,2741,097
71สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่1,5541,7811,558
72สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช1,3901,4801,186
73สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง1,1131,189910
74สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง1,1501,3091,005
75สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี1,4731,5741,277
76สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา1,2241,3821,103
77สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส1,7301,7971,568
78สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ1,6001,7441,667
79สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์1,7401,9781,642
80สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ480586564
81สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ000
82สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก808686
83สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน0651
84สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์1,5601,8471,256
85กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ300360352
รวม 128,073142,527121,125