ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
ช่างปูกระเบื้อง 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 1 กุมภาพันธ์ 2564 5 กุมภาพันธ์ 2564 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 20 20