ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
การทำขนมเบเกอรี่ 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 21 กรกฎาคม 2564 23 กรกฎาคม 2564 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 20 20