ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
ค4-03 30 มีนาคม 2564 31 กรกฎาคม 2564 บริษัทพาราวู้ด 1993 จำกัด ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 24 24
ค4-02 31 มีนาคม 2564 20 พฤษภาคม 2564 บริษัทอิวหลีอุตสาหกรรมจำกัด ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 20 20