ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย
ช่างแต่งผมบุรุษ 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 23 พฤศจิกายน 2563 25 พฤศจิกายน 2563 ห้องประชุมมรฑลทหารบก ที่ 28 ค่ายศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย 25 25