ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 10 มีนาคม 2564 10 มีนาคม 2564 โรงแรมเพวา ลักซ์ชัวรี่ เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 79 79