ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
อก.0173 30 มีนาคม 2564 17 มิถุนายน 2564 บริษัท ไทม์มาร์ท แอดแวนเทจ ทวีสิน จำกัด 20 0
อก.0179 1 เมษายน 2564 18 มิถุนายน 2564 บริษัท ภูตะวัน เฮิร์บ แอนด์ คอสเมติก จำกัด 20 0
อก.0178 5 เมษายน 2564 25 มิถุนายน 2564 บริษัท สยามฟอร์จิง จำกัด 20 0