ประจำวันที่ 15 เมษายน 2564

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างปูกระเบื้อง 60 ชั่วโมง2020
2ช่างเชื่อมไฟฟ้า 60 ชั่วโมง2020
3การทำขนมไทย 60 ชั่วโมง2020
4การทำขนมอบ 60 ชั่วโมง2020
5ช่างประกอบโครงอลูมิเนียม 60 ชั่วโมง2020