ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำโต๊ะปูนปั้นไม้เทียมเพื่องานประดับ 60 ชั่วโมง2020
2การติดตั้งโซล่าเซลล์และวางระบบน้ำเพื่อการเกษตรอัตโนมัติ 60 ชั่วโมง2727
รวม 4747